درباره گنجینه باختری آثار باستانی و تاریخی افغانستان چی میدانید؟

Afghanistan-Bactria-Gold
Afghanistan-Bactria-Gold

درباره گنجینه باختری آثار باستانی و تاریخی افغانستان چی میدانید؟

گنجینه باختری آثار تاریخی افغانستان, از زمان یونانی ها و پادشاهی الکساندر مقدونی در خرابه های طلاتپه شبرغان, ساحات تاریخی در بلخ کشف شد.

جالب است بدانید که افغانستان کشور عزیز مان دارای قدامت تاریخی ۵۰۰۰ ساله تا ۱۰۰۰ ساله میباشد, خیلی از فاتحان جهانی در این دیار حکومت کردند از مناطق مختلف جهان اینجا آمدند و امپراطوری های مختلف ایجاد نمودند, حتا گفته میشود که انسان ها در این سرزمین باستانی که قدیم ها آریانا نیز نامیده میشد ۵۰۰۰۰ سال قبل بود و باش داشتند.
یکی از فاتحان افغانستان قدیم سپاه سالار یونانی الکساندر مقدونی نیز میباشد, الکساندر مقدونی افغانستان را در سال های ۳۳۰ قبل از میلاد که سال های سال با مردمان افغانستان جنگ نمود و سرانجام بخش بزرگ این خاک را در امپراطوری خود در آورد. گفته میشود که الکساندراز شهامت و مقاومت مردمان افغانستان در شهر های همچون کابل، قندهار و هرات وغیره خیلی متعجب و غافل گیر شده بود.
وی که میخواست به طرف هند برود و آنجا را نیز فتح کند به جنگ سنگینی در اراکوزیا و آریا یا ولایت های کندهار و هلمند و هرات امروزی مواجه شد و این جنگ خیلی طول کشید, وی در نامه برای مادر خود نوشته بود که مادر تو یک شیر را به دنیا آوردی اما در این سرزمین همه فرزندان اش هر کدام مثل یک شیر است.

گفته میشود که الکساندرعاشق خانم به اسم رخشانه نیز میشود که شاهدخت بوده و در مناطق پنجشیر و پروان امروزی بود باش و پدر اش پادشاهی میکرده, الکساندر با این خانم ازدواج میکند و از وی فرزندان نیز باقی میماند که بعد ها جانشین پدر نیز میشوند, و حکومت و پادشاهی مناطق امروزی افغانستان و ایران و ترکیه بین این ها و قوماندان های وی بعد از وفات اش تقسیم میشود.
بین جنگ جهانی ۲ و سال های ۱۹۷۸ باستان شناسان فرانسوی و روسی آمریکایی، افغان مکانهای مهم افغانستان را ارزیابی و کاوش کردند. از این جمله باستان شناس روسی و افغان موافق به کشف طلاتپه, ای خانم, و بگرام و تپه زرگران در بلخ شدند, آنها نیمه ای از این طلا ها را از این ساحات کشف نمودند و نیمه دیگر آن را از طلاتپه شبرغان کشف نمودند. گنجینه باختر یکی از بزرگترین و جالبترین گنجینه های جهان که متشکل از ۲۳۱ قطعه طلا با اشکال مختلف میباشد به حساب می آید.

قرار اعلام وزارت اطلاعات و فرهنگ در آخرین نمایش این گنجینه در چند کشور، بیش از سه‌صد میلیون دالرعاید افغانستان شده است. و اکنون این گنجینه ها دوباره در کشور در بانک مرکزی نگهداری میشود, و به عنوان آثار بسیار ارزشمند و ماندگار تاریخی و نیز پشتوانه پولی کشور، از ارزش والا و اهمیت بالایی برخوردار است.

سیر آریا