فرم بینی شما در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

فرم بینی
فرم بینی

فرم بینی شما در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

همه ما می دانیم که شکل یا ساختار یک انسان با انسانهای دیگر متفاوت است و بینی به ویژه در زیبایی چهره انسان ضروری است.
همچنین شما اغلب در مقابل آینه خواهید ایستاد و متوجه شکل و فرم صورت خود می شوید، بنابراین بیایید امروز در مورد آنچه فرم
و بافت بینی در مورد یک انسان می گوید صحبت کنیم.

دماغ بالا:

دماغ بالا

افرادی که شکل یا ساختار بینی آنها کمی بلند است در تصمیم گیری های صحیح شجاع و خاص به حساب می آیند. آنها همچنین دارای ذهن و شهامت خوبی هستند.

دماغ کوچک:

دماغ کوچک

انسان هایی با بینی کوچک دیگر به خود اعتقاد ندارند ، اما آنها هنوز عاشق آزادی هستند.

بینی شبیه طوطی یا شاهین:

بینی شبیه طوطی یا شاهین

افرادی که شکل بینی یا ساختار بینی آنها شبیه طوطی یا شاهین است ، اینها افراد بسیار کاربری هستند و کار های که با آنها سپرده شود به شوق و ذوق انجامش میدهند.

و توانایی های بیشتری نسبت به دیگران دارند. این نوع اشخاص با همت نیز می باشد.

بینی پخش:

بینی پخش

افرادی که بینی صاف یا پخش دارند بسیار بی احتیاط قلمداد می شوند که می تواند مشکلات زیادی را به دنبال داشته باشد.

بینی غیر طبیعی یا پایین:

بینی غیر طبیعی یا پایین

گفته می شود که افرادی که سوراخ های بینی آنها غیرطبیعی است یا سوراخ های بینی بالا و پایین دارند ، احتمالاً عقاید قوی دارند ، اما آنها همچنین دارای یک شخصیت متضاد و سخاوت سخاوتمندانه هستند.

قابل یادآوری است که نظریه های فوق همه با کمک علم روانشناسی نگاشته شده اند و روانشناسی علمی است که در مورد رفتار وکردار انسان بحث می کند ، که بیشتر آنها مبتنی بر تجربه چشم دید ها هستند.

اولین نفری باشید که نظر می دهید

نظر بدهید