Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

علم و فناوری

دانستنی ها

دنیای هنر

افغانستان

گفته های رسا روزمری – در باره چندین آوازخوانان که می گوید دو هفته با سه مرد در یک آپارتمان بود

گفته های رسا روزمری – در باره چندین آوازخوانان که می گوید دو هفته با سه مرد در یک آپارتمان بود رسا روزماری از آوازخوان های جنجالی افغانستان است که سال قبل ادعا داشت که

راحله دوستم بدون حضور داشت مارشال با کی نامزد شد ؟

راحله دوستم دختر مارشال دوستم است که در سیاست حضور فعال دارد و ریس جمور غنی بخاطر خدمات که وی برای زنان انجام داده است در مجلس سنا سناتور انتصاب کرده است . راحله دوستم

مطالب تازه

برگه آشپزی را دنبال کنید