اخلاق هنری چیست؟ از شبانه مهریار یاد بیگیرید

Shabane-mehryar

اخلاق هنری چیست؟ از شبانه مهریار یاد بیگیرید

مشکلات خانم شبانه مهریار با سایر هنرمندان به خصوص آریانا چیست؟

Shabane-mehryar
Shabane-mehryar

      چرا این خانم همیشه با همه در جنگ است؟ گفته های شبانه در این لینک
در حالکه از این خانم که خود را هنرمند خوب و قوی جلوه میدهد. خود را فرزند هنر یعنی خانم پرستو مهریار یا پدر شان رحیم مهریار میداند.
اما در اگر حقیقت را بگوییم کدام هنر خاص از ایشان به چشم نمیرسد.
خانم شبانه همیشه بالای هنرمندان حمله آور شدند در باره آنها رد و بد گفتند.
در این ۵ سال اخیر هرچیز و هر کلام زشت که نبود نسار خانم آریانا سعید کردند.
حتا در این روز های اخیر مادر مرحومه ایشان را نیز مورد تحقیر و دشنام قرار دادند؟
سبب این همه کینه و کدورت در دل شبانه کی است؟ آیا وی تکلیف روانی دارد؟
آیا دچار مریضی بخل و روانی هستند؟
خانم شبانه رحیمیار طلاق نیز شدند و گفته میشود که اخلاق بد وی سبب جدا شدن شان از شوهر شان میباشد.

نه تنها اخلاق گفتاری بلکه از رابطه های پنهانی وی با هنرمندان چون طاهر شباب و صدیق شباب, خالد کیهان, و همچنان گل آغا سرود در شهر هامبورگ آلمان بعضی ها سخن میزنند.
آره از انسان های بد اخلاق اخیر نام و نشان بد میماند.

اولین نفری باشید که نظر می دهید

نظر بدهید