رادیو آزادی به بلندگوی سیاست های حزبی جمعیت اسلامی تبدیل خواهد شد

رادیو آزادی

رادیو آزادی به بلندگوی سیاست های حزبی جمعیت اسلامی تبدیل خواهد شد.

 

رادیو آزادی
آقای سمیع مهدی رییس رادیو آزادی

در ظاهر با استفاده واژه های پارسی در گزارش های رادیو آزادی مخالف است تا دل کارمندان پشتون سازمان را به دست بیاورد اما از سوی دیگر فضای نشراتی “جمعیتی” شده است.

در مراسم سالیاد استاد ربانی به یکی از همکاران خیلی تند گفت”مکلف هستی در گزارش از استاد ربانی به عنوان رییس جمهور پیشین یاد کنی”در حالی که همکارم آقای رحمت افغان گزارش را بسته کرده بود اما ناگزیر شد دوباره ثبت کند.

– در زمان کمپاین های انتخاباتی، بیشترین پوشش انتخاباتی از کارزار های عبدالله عبدالله بود، حتا اینکه ارگ متوجه این مسله شد و آقای دوا خان مینه پال صدا بلند کرد که رادیو آزادی رادیوی جمعیت است، همین آقای مهدی، به همکاران گفت از این پس با مینه پال مصاحبه نکنید.

– در سفر اخیرم به پاکستان، چندین گزارشم از سفر عبدالله انتقادی بود اما آقای مهدی مرا وادار به معذرت خواهی از تیم مطبوعاتی عبدالله کرد.

چندین بار از من خواسته تا بر ضد چهره های پشتون مثل خوشحال سعادت گزارش تهیه کنم اما من به این فرمایش هایش تن ندادم.

داستان ادامه خواهد داشت

نصرت پارسا

نصرت پارسا خبرنگار در چندین رسانه افغانستان اما در این اواخر خبرنگار رادیو آزادی, چند قبل از افغانستان بنابر تهدید های امنیتی و مافیای فرار و به ترکیه رفت.
او که در یک ویدئو کوتاه این موضوع  را در میان گذاشت همچنان از مقامات دولتی بی نهایت شکایت کرد.
وی وزرای دفاع و داخله را به کفایت و نه کارا خواند همچنان انتقاد سخت از امرالله صالح معاون اول ریس جمهوری کرد.

در اخیر گفت که این داستان ها ادامه دارد و چهره های مافیای در دولت و رسانه ها را فاش خواهد کرد.

اولین نفری باشید که نظر می دهید

نظر بدهید