سیاره سنگی شبیه زمین ، پنج میلیارد سال پیرتر از خورشید

TOI-561b

سیاره سنگی شبیه زمین ، پنج میلیارد سال پیرتر از خورشید.

ستاره شناسان آمریکایی سیاره ای را در فاصله ۲۸۰ سال نوری دورتر از زمین کشف کرده اند که مانند زمین سنگی است و حدود 10 میلیارد سال پیش یعنی پنج میلیارد سال قبل از خورشید تشکیل شده است.

گفته می شود که این سیاره توسط تلسکوپ ماهواره ای

Transitive Exoplanet Survey Satellite

کشف شده است که 50 درصد از زمین ما بزرگتر است ، اما پذیرفته شده است که از نظر کمی سه برابر بزرگتر از زمین ما باشد. گفته می شود این سیاره TOI-561b نامگذاری شده است ، که به  TOI-561b وضوح نشان می دهد این سیاره در حال چرخش دور ستاره ای به نام TOI-561 است و از سایر سیارات بسیار به ستاره خود نزدیک است.

گفته می شود که این ستاره در یک دسته کوچک از ستاره ها به نام (Sextans) در نزدیکی برج اسد قرار دارد. گزارش ها می گویند که سیاره در مدت زمان دوازده ساعت به طور کامل به دور ستاره مرکزی خود می چرخد ​، به این معنی که آنجا ۲ سال میگذرد و در اینجا در سیاره ما زمین فقط ۲۴ ساعت یا یک روز میگذرد . سیاره TOI-561b نیز به ستاره یا خورشید خود نزدیک است ، به همین دلیل دمای آن نیز در حدود 1.2 درجه سانتیگراد میباشد.

از طرف دیگر گفته می شود که کثافت سیاره مذکور برابر با کثافت زمین ماست. با این حال ستاره شناسان امیدوار بودند که کثافت TOI-561b از زمین ما بیشتر باشد. ستاره شناسان می گویند این سیاره از عناصر سبک و همچنین جامد تشکیل شده است. و این تنها در صورتی امکان پذیر است که مقدم بر منظومه شمسی باشد ، زیرا در آن زمان عناصر سنگین و سنگلاخی در جهان بسیار کم بودند که می توانستند تراکم هر سیاره دیگری را افزایش دهند. . دانشمندان می گویند این سیاره حدود 10 میلیارد سال پیش شکل گرفته است.

اولین نفری باشید که نظر می دهید

نظر بدهید