مارک زاکربرگ
خبر تازه

مارک زاکربرگ دسترسی دونالد ترامپ به حساب کاربری فیسبوکش را مسدود کرد

مارک زاکربرگ دسترسی دونالد ترامپ به حساب کاربری فیسبوکش را برای دو هفته مسدود کرد مارک زاکربرگ اعلان کرد دسترسی دونالد ترامپ به حساب کاربری فیسبوکش را حداقل برای دو هفته و الی انتقال قدرت