CCleaner
آموزشی

چگونه فایل های اضافی و کاش در ویندوز ۱۰ را حذف کنیم

چگونه فایل های اضافی و کاش در ویندوز ۱۰ را حذف کنیم آیا میدانستید که سیستم ویندوز ما در طول مدت زمان که از استفاده میکنیم فایل های اضافی و غیر ضروری را در خود