خبر تازه

لیلای ۲۵ ساله برای همیشه آسمانی شد و از او سه کودک دختر به جا ماند

لیلای ۲۵ ساله برای همیشه آسمانی شد و از او سه کودک دختر به جا ماند زهرا کرامت کارمند دفتر واسا و فعال حقوق زنان در هرات، برای آگاهی دهی در مورد تعلیم و تربیه

مارک زاکربرگ
خبر تازه

مارک زاکربرگ دسترسی دونالد ترامپ به حساب کاربری فیسبوکش را مسدود کرد

مارک زاکربرگ دسترسی دونالد ترامپ به حساب کاربری فیسبوکش را برای دو هفته مسدود کرد مارک زاکربرگ اعلان کرد دسترسی دونالد ترامپ به حساب کاربری فیسبوکش را حداقل برای دو هفته و الی انتقال قدرت

ایلن ماسک
خبر تازه

ایلن ماسک با سرمایه ۱۸۸،۵ میلیارد دالر به ثروت‌مندترین فرد روی زمین مبدل شد

ایلن ماسک با سرمایه ۱۸۸،۵ میلیارد دالر به ثروت‌مندترین فرد روی زمین مبدل شد ایلن ماسک با سرمایه ۱۸۸،۵ میلیارد دالر به ثروت‌مندترین فرد روی زمین مبدل شد. ثروت او همین اکنون ۱،۵ میلیارد دالر