مارک زاکربرگ
خبر تازه

مارک زاکربرگ دسترسی دونالد ترامپ به حساب کاربری فیسبوکش را مسدود کرد

مارک زاکربرگ دسترسی دونالد ترامپ به حساب کاربری فیسبوکش را برای دو هفته مسدود کرد مارک زاکربرگ اعلان کرد دسترسی دونالد ترامپ به حساب کاربری فیسبوکش را حداقل برای دو هفته و الی انتقال قدرت

ایلن ماسک
خبر تازه

ایلن ماسک با سرمایه ۱۸۸،۵ میلیارد دالر به ثروت‌مندترین فرد روی زمین مبدل شد

ایلن ماسک با سرمایه ۱۸۸،۵ میلیارد دالر به ثروت‌مندترین فرد روی زمین مبدل شد ایلن ماسک با سرمایه ۱۸۸،۵ میلیارد دالر به ثروت‌مندترین فرد روی زمین مبدل شد. ثروت او همین اکنون ۱،۵ میلیارد دالر

انسان ها در فضا
دانستنی ها

این سوال همیشه فکر مرا دگرگون می ساخت وقتی در سریال ها و فلم میدیدم‌ انسان ها در فضا معلق میشود با خود میگفتم چی بلائی بر سرش میاید ؟

این سوال همیشه فکر مرا دگرگون می ساخت وقتی در سریال ها و فلم میدیدم‌ انسان ها در فضا معلق میشود با خود میگفتم چی بلائی بر سرش میاید ؟ در مورد سئوال قبل باید